بصیرت افزایی

بصیرت افزایی
بایگانی
با سلام و احترام خدمت دوستان بزرگوار
دنیای هر کس ساخته ی تفکرات و جنبش های خودش هست
اشرف مخلوقات که جانشین خداست باید مزین به صفات خالقش باشد
آسمان قدرت پرواز بلند است/ قصه اینست که چه اندازه کبوتر باشی